Skip to content

Wie we zijn

EVON, Eerstelijns Verloskundigen Organisatie Noordwest, is opgericht om de eerstelijns verloskundigen in Noord-Holland Noordwest met elkaar te verbinden en hun netwerk te versterken. Daarnaast wordt de samenwerking met andere zorgprofessionals in de tweede lijn opgezocht en bestendigd. Met EVON is er een aanspreekpunt namens de verloskundigen in regio Noordwest (De kop van Noord Holland en regio Alkmaar) voor de samenwerkingspartners. Door de eerstelijnsgeboortezorg te versterken streven wij samen naar de beste zorg voor de regio. EVON biedt verloskundigen de kans om van elkaar te leren en werkafspraken te maken, zodat zij samen sterker binnen hun vakgebied staan. Want zorgen, dat doen we samen. 

Mother holding newborn baby feet in hands. Mom taking care about infant child after taking bath. Parents childcare

Waarom is EVON opgericht?

EVON is opgericht om de eerstelijns verloskundigen in Noord-Holland Noordwest met elkaar te verbinden en hun netwerk te versterken. Daarnaast wordt de samenwerking met andere zorgprofessionals in de tweede lijn opgezocht en bestendigd. 

Waar we voor staan

Kernwaardes

Wat is de visie van EVON?

De beste zorg voor alle zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s in Noord-Holland Noordwest. 

Wat is de missie van EVON?

Door sterke samenwerkingsverbanden tussen de aangesloten verloskundigen en samenwerkingspartners te vormen timmert EVON aan de weg van de verbetering van de geboortezorg in Noord-Holland Noordwest. Krachten worden gebundeld en kennis wordt gedeeld. Door middel van duidelijke werkafspraken, intervisiescholing en informatiebijeenkomsten krijgen aangesloten verloskundigen de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen binnen het mooiste vak dat er bestaat. Op deze manier wordt het ervaren werkplezier van de verloskundigen verhoogd en de kwaliteit van de geboortezorg in de regio verbeterd. 

Doelen

Eenheid icoon

Eenheid creëren

Eén stem als eerstelijnsverloskundigen met betrekking tot zorginhoud. Aan tafel met partijen/stakeholders op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Met de komst van EVON zijn de aparte kringvergaderingen in Den Helder en Alkmaar met elkaar geïntegreerd tot een samenwerkingsverband in regio Noord West.

spilfunctie

Spilfunctie vervullen

Eén aanspreekpunt, overzicht en mandaat namens de eerstelijns verloskundigen Als verloskundige spil in de geboortezorg voor de juiste zorg op de juiste plek.

invloed

Invloed uitoefenen en ideeën delen

EVON is een stevige en gelijkwaardige keten- en gesprekspartner binnen de integrale geboortezorg voor samenwerkingspartners als het NWZ, huisartsenorganisaties, kraamzorgorganisaties en zorggroepen. EVON heeft een proactieve rol in de regio via de deelname aan de VSV’s. Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd: wat betekent dat, welke acties komen daaruit voort en op welke wijze kunnen we daar op inspelen als regio? Visievorming van verloskunde vindt plaats op basis van wetenschappelijk onderzoek en data.

belangen

Belangen behartigen

Als uniforme partij met heldere belangen voor de eerstelijns verloskundigen. Het bestuur van EVON stemt regelmatig af met de KNOV.

versnippering

Versnippering voorkomen

Door EVON maken de verloskundigen in de regio meer gebruik van elkaars kennis en kunde, bijvoorbeeld door intervisie. Het doel hierbij is om de verschillende werelden, regio’s en de daarbij behorende culturen dichter bij elkaar te brengen. Door actuele (lastige) casussen te bespreken wordt de basis verder verstevigd. EVON draagt bij aan meer tijd voor de cliënt en plezier in het werk van verloskundigen, o.a. door de afstemming efficiënter in te richten.